Ansprechpartner

Geschäftsführer


Telefon
Mobil
E-Mail

Ulf Richter
+49 (0) 391-5926-175
+49 (0) 171-1261325
richter.catering@ratswaage.de

Leiter Catering


Telefon
Mobil
E-Mail

Matthias Pakebusch
+49 (0) 391-5926-174
+49 (0) 170-4516084
catering@ratswaage.de

Verkauf / Mietservice / Anlieferservice


Telefon
E-Mail

Verkaufsabteilung Tony Kranz
+49 (0) 391-5926-116
kranz.catering@ratswaage.de


Telefon
E-Mail

Verkaufsbüro / Mietservice Heiderose Müller
+49 (0) 391-5926-173
mueller.catering@ratswaage.de

Betriebskantinen SÜD


Telefon
E-Mail

Betriebsleiter Kantinen SÜD Guido Krauß
+49 (0) 391-567 4070 Fax: +49 (0) 391-567 4071
Email